VEHBE ez-ZÜHAYLÎ

1932-2015
Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EMAN / 3. Bölüm: İslâm Hukuku
İslâm ülkesine girmek veya İslâm ordusuna teslim olmak isteyen bir yabancıya verilen can ve mal güvencesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.