YAŞAR AYDINLI - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAŞAR AYDINLI

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN BÂCCE
Batı İslâm dünyasında yetişen ilk müslüman filozof.
İTTİSÂLÜ’l-AKL bi’l-İNSÂN
İbn Bâcce’nin (ö. 533/1139) bilgi, ahlâk ve mutluluğa dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER