YEKTA DEMİRALP - TDV İslâm Ansiklopedisi

YEKTA DEMİRALP

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SEYYİD MAHMÛD-ı HAYRÂNÎ TÜRBESİ
Akşehir’de XIII. yüzyılın ortalarında inşa edilen türbe.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER