YÜCEL ÖZKAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

YÜCEL ÖZKAYA

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÂKİMİYET-i MİLLİYE
1920-1935 yılları arasında Ankara’da yayımlanan siyasî gazete.
KAYMAKAM
Osmanlı idarî ve askerî teşkilâtında bazı görevliler için kullanılan bir unvan ve terim.
MUHASSIL
Devlete ait vergi ve resimleri toplayan görevlilere verilen ad.
MÜTESELLİM
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önce vali ve mutasarrıflar adına vergi toplamakla görevli memur.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER