YÜKSEL ÇELİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

YÜKSEL ÇELİK

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SERASKER
Ordu kumandanı, yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra Osmanlı kara ordularının en yüksek rütbeli âmiri.
TARİH VESİKALARI
Maarif Vekâleti tarafından yayımlanan tarih dergisi.
TULUMBACI
Osmanlı Devleti’nde asker veya sivil itfaiye neferi için kullanılan unvan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER