YUSUF ÖZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

YUSUF ÖZ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TEZKİRE / 1. Bölüm
Fars ve Türk edebiyatlarında şairlerin biyografilerine dair eserlerin ortak adı.
VARAKA ve GÜLŞAH / 1. Bölüm
Fars ve Türk edebiyatlarında kahramanlarının adıyla anılan bir aşk hikâyesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER