ZEHRA ÖZTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEHRA ÖZTÜRK

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAMDULLAH HAMDİ
Mesnevileriyle tanınan mutasavvıf şair.
HANIMLARA MAHSUS GAZETE
Osmanlı döneminde yayımlanan en uzun ömürlü kadın dergisi.
ZÜLEYHA
Yûsuf kıssasının kadın kahramanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER