ZEKAİ METE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEKAİ METE

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MENTEŞE
Anadolu beylikleriyle Osmanlılar döneminde Anadolu’nun güneybatısını içine alan bölge.
MİLAS
Muğla iline bağlı ilçe merkezi.
MUĞLA
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
MUHASSIL
Osmanlılar’da XV ve XVI. yüzyıllarda medrese öğrencileri için kullanılan bir tabir.
TİRE / 1. Bölüm
İzmir iline bağlı tarihî bir ilçe merkezi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER