ZEKERİYA TÜRKMEN

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAREKET ORDUSU
Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
KULELİ VAK‘ASI
1859’da Sultan Abdülmecid yönetimine karşı düzenlenen isyan ve bir suikast teşebbüsü.
MAHMUD ŞEVKET PAŞA
II. Meşrutiyet devri sadrazamı.
MÜŞİR
Osmanlılar’da bir unvan ve askerî rütbe.
SÂBİS, Ali İhsan
Türk kumandanı ve siyaset adamı.
DÎVÂNIHARP
Osmanlılar’da XIX. yüzyılda kurulan askerî ceza mahkemelerinin genel adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER