ZERRİN GÜNAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZERRİN GÜNAL

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ECE BEY
Sarı Saltuk Türkmenleri’nin reisi.
İSFENDİYAR BEY
Sinop’ta hüküm süren Candaroğulları beyi (1392-1440).
KARESİ BEY
Karesioğulları Beyliği’nin kurucusu.
KARESİOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın ilk yarısında Kuzeybatı Anadolu’da hüküm süren bir Türk beyliği.
NÖKER
Moğollar’da ve Türk devletlerinde öncelikli görevi askerlik olan kul ve hizmetkâr sınıfı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER