ZİYA MUSA BUNİYATOV - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZİYA MUSA BUNİYATOV

1923-1997
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AZERBAYCAN / 1. Bölüm
Asya’nın batısında bulunan, İran ile Sovyetler Birliği arasında bölünmüş bölge.
ÇAGĀNİYÂN
Mâverâünnehir’de bir bölge ve bugün mevcut olmayan tarihî bir şehir.
DAĞISTAN
Kafkasya’nın kuzeydoğusunda Rusya Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyet.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER