ZİYAD EBÜZZİYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZİYAD EBÜZZİYA

1911-1994
Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED İHSAN TOKGÖZ
Gazeteci, matbaacı, yayımcı ve siyaset adamı.
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
ÂLEM-i NİSVÂN
Kırım’da Bahçesaray’da 1906-1914 yılları arasında yayımlanan bir kadın dergisi.
ALİ EFENDİ, Basîretçi
Osmanlı gazetecisi.
CERÎDE
II. Meşrutiyet döneminde 1908-1909 yıllarında İstanbul’da yayımlanan haftalık siyasî ve edebî mecmua.
CERÎDE-i HAVÂDİS
Osmanlı Devleti sınırları içinde çıkarılan ilk özel gazete.
CİHÂN-ı İSLÂM
I. Dünya Savaşı yıllarında İslâm dünyasına yönelik yayın yapan siyasî dergi.
DİYOJEN
Osmanlı Devleti’nde Türkçe olarak yayımlanan ilk mizah dergilerinden biri.
EBÜZZİYA, Velid
Gazeteci, yazar, matbaacı ve yayıncı.
EBÜZZİYÂ MEHMED TEVFİK
Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen yayımcı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER