MUHAKKIK-ı TİRMİZÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAKKIK-ı TİRMİZÎ

bk. SEYYİD BURHÂNEDDİN
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER