MUHAMMED b. YÛSUF el-HAFSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED b. YÛSUF el-HAFSÎ

bk. ETTAFEYYİŞ
XX. yüzyılda İbâzıyye mezhebini Cezayir’de canlandıran din âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER