MUHDESÛN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHDESÛN

المحدثون
bk. MÜVELLEDÛN
Arap edebiyatında müteahhir dönem şairleri için kullanılan bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER