MUHTÂR b. AVF - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHTÂR b. AVF

bk. EBÛ HAMZA eş-ŞÂRÎ
Emevîler devrinde Mekke ve Medine’yi işgal eden Hâricî lideri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER