MUHYİDDİN İBNÜ’l-ARABÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHYİDDİN İBNÜ’l-ARABÎ

bk. İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER