MUÎNÜ’l-HÜKKÂM - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUÎNÜ’l-HÜKKÂM

معين الحكّام
bk. TRABLUSÎ, Alâeddin
Hanefî fıkıh âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER