MÜ’MİNÎLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜ’MİNÎLER

bk. MUVAHHİDLER
Kuzey Afrika ve Endülüs’te hüküm süren Berberî hânedanı (1130-1269).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER