MÜNECCİMBAŞI MUSTAFA ÇELEBİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜNECCİMBAŞI MUSTAFA ÇELEBİ

bk. MUSTAFA b. ALİ el-MUVAKKİT
Osmanlı astronomi âlimi, astrolog ve muvakkit.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER