MURÂDÎ, Hasan b. Kāsım - TDV İslâm Ansiklopedisi

MURÂDÎ, Hasan b. Kāsım

bk. İBN ÜMMÜ KĀSIM
Tefsir, kıraat ve nahiv âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER