MUSAVVİRE - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSAVVİRE

المصوّرة
bk. DUYU
Canlılarda içten ve dıştan gelen uyarıları almayı mümkün kılan ruhî güç.

bk. HAYAL
İslâm düşüncesinde insanî nefsin idrak güçlerinden biri; âlemdeki bir varlık mertebesinin adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER