MÜSELLEM - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜSELLEM

مسلّم
bk. ASKERÎ
Osmanlılar’da reayadan ayrı olarak elinde padişah beratı bulunan, vergi ve yargılamada özel statüye sahip zümre.

bk. YAYA ve MÜSELLEM
Osmanlılar’da geri hizmet kıtalarından oluşan askerî teşkilât.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER