MÜŞİR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÜŞİR ile İLİŞKİLİ MADDELER

مشير
Vasıflarına işaret eden bir sıfat olarak elkābı arasında kullanıldığı görevli
VEZİR
İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici.
Askerî bir unvan ve rütbe olarak kullanıldığı ordu
ASÂKİR-i MANSÛRE-i MUHAMMEDİYYE
Yeniçeri Ocağı’nın II. Mahmud tarafından 1826 yılında kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
Bazı üyeleri müşir rütbesine haiz olan meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Nâzırı müşir rütbesine haiz olan kurum
TOPHÂNE
Osmanlı Devleti’nde top dökümünün yapıldığı yer.
Müşirlik rütbesi hakkında düzenleme yapan padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Müşir rütbeli serasker
ABDÜLKERİM NÂDİR PAŞA
Son devir Osmanlı kumandanlarından.
Müşir unvanına haiz olan kişi
GAZİ OSMAN PAŞA
Plevne müdafaasıyla şöhret kazanan Osmanlı kumandanı ve müşiri.
Müşir unvanına haiz olan kişi
CEVAD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, müellif.
Müşir unvanına haiz olan kişi
ALİ RIZÂ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Müşir unvanına haiz olan kişi
GAZİ AHMED MUHTAR PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Müşir unvanına haiz olan kişi
MAHMUD ŞEVKET PAŞA
II. Meşrutiyet devri sadrazamı.
Müşir unvanına haiz olan kişi
İZZET PAŞA, Ahmed
Osmanlı sadrazamı.
Millî Mücadele sırasında TBMM tarafından müşirlik rütbesiyla gazi unvanı verilen lider
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
TBMM tarafından müşirlik rütbesine yükseltilen komutan
ÇAKMAK, Fevzi
Tanınmış Türk askeri ve devlet adamı.
GOLTZ, Wilhelm Colmar von der
Prusyalı mareşal ve Osmanlı müşiri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER