MÜSLİM b. EBÛ KERÎME - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜSLİM b. EBÛ KERÎME

bk. EBÛ UBEYDE, Müslim b. Ebû Kerîme
İbâzıyye’nin gelişmesinde etkili olan âlimlerden biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER