MUSTAFA PAŞA, Buşatlı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MUSTAFA PAŞA, Buşatlı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hizmetleri dolayısıyla iltifatına mazhar olduğu, döneminde isyan ettiği padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
İsyanını bastırmakla görevlendirildiği kişi
TEPEDELENLİ ALİ PAŞA
Yanya valisi.
İsyanını bastırıp hezimete uğratan kişi
REŞİD MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yakın ilişki kurduğu kişi
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
Memleketi, mutasarrıflık yaptığı yer
İŞKODRA
Kuzeybatı Arnavutluk’ta tarihî bir şehir.
Mutasarrıflık yaptığı yer
OHRİ
Makedonya Cumhuriyeti’nde eski bir Osmanlı kaza merkezi.
Mutasarrıflık yaptığı yer
İLBASAN
Arnavutluk’ta tarihî bir şehir.
Valilik yaptığı yer
BOLU
Karadeniz bölgesinin batı bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Valilik yaptığı yer
KASTAMONU
Karadeniz bölgesinin batı kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Valilik yaptığı yer
ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Valilik yaptığı yer
MARAŞ
Valilik yaptığı yer
KONYA
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mutasarrıf olarak görevlendirildiği yer
HERSEK
Hersek mutasarrıfı iken yerleştiği yer
MOSTAR
Bosna-Hersek’te tarihî bir şehir.
Şeyhülharem olarak görev yaptığı ve vefat ettiği yer
MEDİNE
Hz. Peygamber’in mescidiyle kabrinin bulunduğu hicret yurdu, İslâm’da iki Harem bölgesinden biri, Resûl-i Ekrem ve Hulefâ-yi Râşidîn döneminin başşehri.
Son görevi
ŞEYHÜLHAREM
Mescid-i Harâm ile Mescid-i Nebevî’de ders veren tanınmış âlimlere, buralarda görev yapan hizmetlilerden sorumlu kişilere, ayrıca Mekke ve Medine’nin yönetimini üstlenen kimselere verilen unvan.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER