« Madde sayfasına git

MUSTAFA PAŞA, Zurnazen ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Geçinemediği için hakkında söylenti yayarak askerleri aleyhine kışkırttığı kişi
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
Padişaha tezkire göndererek yerine vezîriâzam olmak istediği kişi
MELEK AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Defterdar sıfatıyla bütçe hazırlattığı ekibinde görev yaptığı vezîriâzam
TARHUNCU AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Aralarının açık olduğu sadrazam
DERVİŞ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadâret kaymakamlığını yaptığı kişi
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
Hakkında övücü ifadeler kullanan çağdaşı
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
RUMELİ
Osmanlılar’ın Balkan yarımadasına verdikleri coğrafî isim ve bu bölgeyi içine alan eyalet.
Lakabını aldığı mûsiki âleti
ZURNA
Türk mûsikisinde nefesli bir saz.
Kuşatması esnasında yaralandığı yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Yaptığı görevlerden
BAŞDEFTERDAR
Sürgün olarak gönderildiği yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görev yaptığı yer
KARAMAN
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi Akdeniz bölgesinde bulunan il.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
TIMIŞVAR
Romanya’da tarihî bir şehir.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
BOZCAADA
Ege denizinin Çanakkale Boğazı’na ve Anadolu kıyılarına yakın kesiminde ada.
Getirildiği görev
KAPTAN-ı DERYÂ
Venedik kuşatmasından kurtardığı yer
BENEFŞE
Yunanistan’da Mora yarımadasının doğu ucunda yer alan Monemvasia’ya Osmanlı hâkimiyeti sırasında Türkler’in verdikleri ad.
Dönemin tarihçilerinin kendisinden fitnenin başı olarak bahsettiği olay
ÇINAR VAK‘ASI
IV. Mehmed devrinde 1656’da yeniçerilerle sipahilerin İstanbul’da çıkardıkları isyana verilen ad.
En kısa süre görev yapan kişi olduğu makam
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
Azlinden sonra vali olarak gönderildiği yer
ERZURUM
Doğu Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.