MÜSTE’MİN TÜCCAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜSTE’MİN TÜCCAR

bk. AVRUPA TÜCCARI
Avrupa ile müste’min tüccar statüsünde ticaret yapan gayri müslim Osmanlı tebaası.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER