NİGÂHDÂŞT - TDV İslâm Ansiklopedisi

NİGÂHDÂŞT

نگاه داشت
bk. HÂCEGÂN
XII-XV. yüzyıllarda Mâverâünnehir’de faaliyet gösteren ve Orta Asya sûfîliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan bir tarikat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER