NİHÂYETÜ’l-EREB - TDV İslâm Ansiklopedisi

NİHÂYETÜ’l-EREB

نهاية الأرب
bk. NÜVEYRÎ, Ahmed b. Abdülvehhâb
Memlükler devrinin önde gelen devlet adamı, tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER