NİŞÂN-ı HÜMÂYUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

NİŞÂN-ı HÜMÂYUN

bk. TUĞRA
Türkler’de devleti temsil eden hükümdarlık alâmeti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER