NİŞANCI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NİŞANCI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Aslî üyesi olduğu organ
DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
Osmanlı devlet yönetiminde XV. yüzyıl ortasından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı.
Statüsü
HÂCEGÂN
Osmanlı bürokrasisinde önemli kalem âmirleri için kullanılan bir tabir.
Sorumlu olduğu konu
TUĞRA
Türkler’de devleti temsil eden hükümdarlık alâmeti.
Hazırlanmasında rol oynadığı düzenleme
KANUNNÂME
Osmanlılar’da devlet tarafından belirlenen ve derlenen kanunları ifade eden bir terim.
Kanunlarından sorumlu olduğu alan
TEŞRİFAT
Osmanlı Devleti’nde protokol anlamında kullanılan terim.
Kanunlarından sorumlu olduğu alan
ÖRF
Toplumda genel kabul gören, sürekli veya baskın tatbikatı bulunan sosyal davranış biçimleri ve dildeki yerleşik kullanımlar anlamında bir terim.
Tashihinde yetkili olduğu kayıtlar
TAHRİR
Osmanlı malî teşkilâtında vergi tesbiti amacıyla yapılan sayım.
Emrinde çalışan görevli
REÎSÜLKÜTTÂB
Osmanlı bürokrasisinde yazı işlerini yürüten Divan Kalemi’nin âmiri.
Emrinde çalışan görevli
DEFTER EMİNİ
Osmanlılar’da Defterhâne’nin âmirine verilen isim.
Fâtih Kanunnâmesi’nin hazırlanmasında rol oynayan nişancı
KARAMÂNÎ MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı ve tarihçisi.
XVI. yüzyılın en büyük bürokratlarından
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, nişancı.
II. Bayezid dönemi nişancısı
TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBİ
Osmanlı şairi, münşî ve devlet adamı.
ABDİ PAŞA, Nişancı
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
İSMÂİL PAŞA, Nişancı
Osmanlı sadrazamı.
Nişancı biyografilerini derleyen müellif
HÜSEYİN HÜSÂMEDDİN YASAR
Amasya Tarihi adlı eseriyle tanınan araştırmacı ve ilim adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER