NİZÂMEDDİN el-BİRCENDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

NİZÂMEDDİN el-BİRCENDÎ

bk. BİRCENDÎ
Matematik, astronomi ve fıkıh âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER