NİZÂR b. MÜSTANSIR - TDV İslâm Ansiklopedisi

NİZÂR b. MÜSTANSIR

نزار بن المستنصر
bk. NİZÂRİYYE
İsmâiliyye mezhebinin günümüze kadar gelen en önemli kolu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER