NUHBETÜ’l-ÂSÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

NUHBETÜ’l-ÂSÂR

نخبة الآثار
bk. BELÎĞ, İsmâil
Kendi adıyla da anılan şairler tezkiresi ve vefeyâtnâme türündeki eseriyle tanınan şair ve tezkire yazarı.

bk. ZÜBDETÜ’l-EŞʿÂR
Kafzâde Fâizî’nin (ö. 1031/1622) antoloji özelliği taşıyan tezkiresi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER