NÜSÜK - TDV İslâm Ansiklopedisi

NÜSÜK

النسك
bk. İBADET
Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.

bk. KURBAN
İbadet amacıyla hayvan kesimi ve bu maksatla kesilen hayvan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER