OĞLANLAR ŞEYHİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

OĞLANLAR ŞEYHİ

bk. İBRÂHİM EFENDİ, Olanlar Şeyhi
Mutasavvıf-şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER