ÖMER RÛŞENÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖMER RÛŞENÎ

bk. DEDE ÖMER RÛŞENÎ
XV. yüzyılın önde gelen Halvetî şeyhlerinden, mutasavvıf şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER