« Madde sayfasına git

OTLUKBELİ SAVAŞI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Savaşı kazanan Osmanlı padişahı
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Osmanlılar'a karşı savaşan hanedan
AKKOYUNLULAR
XV. yüzyılda Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hânedanı (1340-1514).
Akkoyunluların başındaki hükümdar
UZUN HASAN
Akkoyunlu hükümdarı (1452-1478).
Uzun Hasan'a sığınarak Osmanlılar'a karşı tahrik eden Pîr Ahmed ve Kasım beylerin beyliği
KARAMANOĞULLARI
1256-1474 yılları arasında Niğde, Karaman, Konya, İç İl, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik.
Uzun Hasan'a sığınarak Osmanlılar'a karşı tahrik eden Kızıl Ahmed Bey'in beyliği
İSFENDİYAROĞULLARI
Akkoyunlularla mücadele için vezîriâzamlığa getirilen devlet adamı
MAHMUD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Uzun Hasan'a karşı ittifak yapılan devlet
MEMLÜKLER
Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).
Otlukbeli Savaşı için yola çıkıldığında İstanbul muhafazasına tayin edilen, Akkoyunluların galip geldiği rivayetleri üzerine kendi otoritesini kurmaya çalışan şehzade
CEM SULTAN
Osmanlı şehzadesi.
Kendi birlikleriyle orduya katılan şehzade
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Savaş hakkında bilgi veren yazar
ANGIOLELLO, Giovanni Maria
Esir düştüğü Osmanlı ülkesinde uzun süre kalan ve Şark âlemi hakkında çeşitli eserler kaleme alan Venedikli yazar.
Savaştan sonra dönüş yolunda alınan şehir
BAYBURT
Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.