PEYÂM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

PEYÂM ile İLİŞKİLİ MADDELER

پيام
Yazı heyeti müdürü
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Başyazarı
ALİ KEMAL
Gazeteci, yazar, edebiyat ve siyaset adamı.
Yazarlarından
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Yazarlarından
MEHMED RAUF
Servet-i Fünûn dönemi hikâye ve romancısı.
Yazarlarından
KARAY, Refik Halit
Türk hikâyeci ve romancısı.
Yazarlarından
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Yazarlarından
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Yazarlarından
UŞAKLIGİL, Halit Ziya
Edebiyât-ı Cedîde’ye mensup romancı ve yazar.
Yazarlarından
MEHMED GALİB BEY
Son devir devlet adamı, tarihçi ve yazar.
Yazarlarından
KAM, Ömer Ferit
Son dönem şairlerinden, düşünür ve yazar.
Edebî ilâvesinin yazarlarından
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Edebî ilâvesinin yazarlarından
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
Edebî ilâvesinin yazarlarından
ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz
Türk şairi ve tiyatro yazarı.
Az sayıda şiir ve yazısı olan yazarlardan
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
Az sayıda şiir ve yazısı olan yazarlardan
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Az sayıda şiir ve yazısı olan yazarlardan
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Muhalif olduğu cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Gazeteyle mücadele etmek için Peyâm-ı Sabah adlı bir gazete çıkaran yazar
AKA GÜNDÜZ
Türk romancısı, gazeteci ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER