PÎR SULTAN ABDAL - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

PÎR SULTAN ABDAL ile İLİŞKİLİ MADDELER

ÂŞIK
Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp söyleyen ve halk hikâyeleri anlatan saz şairi.
Şiirlerinde muhabbetini dile getirdiği peygamber
MUHAMMED
Son peygamber.
Şiirlerinde muhabbetini dile getirdiği halife
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
Şiirlerinde muhabbetini dile getirdiği Hz. Peygamber'in torunu
HÜSEYİN
Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin küçük oğlu, Kerbelâ şehidi.
Şiirlerinde muhabbetini dile getirdiği Hz. Peygamber'in torunu
HASAN
Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin büyük oğlu.
Saygı duyduğu şeyh
HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ
Bektaşîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Türkmen şeyhi.
Saygı duyduğu tasavvufçu
BALIM SULTAN
XVI. yüzyılda Bektaşîliği yeni baştan düzenleyip bilinen hüviyetine kavuşturan mutasavvıf.
Saygı duyduğu derviş
SEYYİD ALİ SULTAN
Balkanlar’da yaşamış Vefâî-Kalenderî dervişi.
Mezhebi
CA‘FERİYYE
İsnâaşeriyye Şîası’nın fıkıh mezhebi.
Şiirlerinde muhabbetini dile getirdiği imamlar
İSNÂAŞERİYYE
On iki imam sistemini benimseyen Şiî fırkası.
ALEVÎ
Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dinî ve siyasî gruplar için kullanılan bir terim.
Etkilendiği şair
ŞAH İSMÂİL
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
Kendisi gibi büyük kabul edilen şairlerden
KUL HİMMET
Alevî-Bektaşî şairi.
Etkilendiği şair
KAYGUSUZ ABDAL
Alevî-Bektaşî edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen mutasavvıf şair.
Şiirlerini ilk defa derleyen araştırmacı
ERGUN, Sadettin Nüzhet
Türk edebiyatı tarihçisi, Üsküdar Hallaç Baba Sâdî Dergâhı’nın son şeyhi.
HALK EDEBİYATI
Halkın edebî zevkini karşılamak üzere sözlü olarak ortaya konan, kendine has bir dile ve üslûba sahip edebiyat kolu.
HECE VEZNİ
Türk şiirinde çok eskiden beri kullanılan ve mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanan vezin.
BEKTAŞÎ MÛSİKİSİ
Bektaşî tarikatı toplantılarında icra edilen mûsiki.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER