RAVZATÜ’t-TÂLİBÎN - TDV İslâm Ansiklopedisi

RAVZATÜ’t-TÂLİBÎN

روضة الطالبين
bk. NEVEVÎ
Hadis âlimi ve fakih.

bk. el-VECÎZ
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) Şâfiî fıkhına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER