REŞİD PAŞA - TDV İslâm Ansiklopedisi

REŞİD PAŞA

bk. RÛHU’l-MECELLE
Son dönem Osmanlı valilerinden Hacı Reşid Paşa’nın (ö. 1918) Mecelle şerhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER