REŞÎDÜDDÎN-i MEYBÜDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

REŞÎDÜDDÎN-i MEYBÜDÎ

رشيد الدين ميبدي
bk. KEŞFÜ’l-ESRÂR
Reşîdüddîn-i Meybüdî’nin (ö. 520/1126’dan sonra) Farsça tasavvufî Kur’an tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER