RİVÂYETÜ’l-AKRÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

RİVÂYETÜ’l-AKRÂN

bk. MÜDEBBEC
Yaşları veya aynı hocalardan hadis almaları dolayısıyla akran olan râvilerin birbirinden hadis rivayet etmesi anlamında bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER