RİYÂZÜ’ş-ŞUARÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

RİYÂZÜ’ş-ŞUARÂ

رياض الشعراء
bk. RİYÂZÎ
Divan şairi ve tezkire müellifi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER