RÛZBİHÂN-ı BAKLÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

RÛZBİHÂN-ı BAKLÎ

bk. BAKLÎ
İranlı meşhur sûfî, âlim ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER