SÂHİB GİRAY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÂHİB GİRAY ile İLİŞKİLİ MADDELER

KIRIM
Karadeniz’in kuzeyinde tarihî bir yarımada ve Ukrayna’ya bağlı özerk cumhuriyet.
Mensup olduğu hânedan
GİRAY
XV. yüzyıl başından 1783’e kadar Kırım’da hüküm süren hânedan.
Ruslar'a karşı yardım istediği, bazı seferlerine katıldığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Gözden düşmesine sebep olan kişi
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Hanlık yaptığı devlet
KAZAN HANLIĞI
1437-1556 yılları arasında Karadeniz’in kuzeyinde İdil-Ural bölgesinde hüküm süren bir Türk devleti.
Sefer yaptığı hanlık
ASTARHAN HANLIĞI
XV. yüzyılın ikinci yarısında Altın Orda Devleti’nin parçalanmasından sonra kurulan ve 1466-1556 yılları arasında hüküm süren hanlıklardan biri.
Üzerine sefer yaptığı ve tamamen dağıttığı topluluk
NOGAYLAR
Altın Orda Hanlığı’nın dağılma sürecinde ortaya çıkan Türk topluluğu.
Babasının türbesi
MENGLİ GİRAY TÜRBESİ
Kırım’da XVI. yüzyıla ait türbe.
Tarih-i Sâhib Giray Han isimli eserin müellifi
NİDÂÎ
Osmanlı hekimi.
Hakkında bilgi veren eser
GÜLBÜN-i HÂNÂN
Halim Giray’ın (ö. 1239/1823) Kırım hanlarının biyografilerine dair eseri.
Sekiz yıl kaldığı, Osmanlı bürokratik yapısını, idaresini ve kültürel çevrelerini tanıma imkânı bulduğu şehir
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Döneminde gelişerek hanlığın ana merkezi olan şehir
BAHÇESARAY
Kırım Hanlığı’nın başşehri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER