SÂHİBÜ’s-SÛK - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÂHİBÜ’s-SÛK

صاحب السوق
bk. HİSBE
İslâm devletlerinde genel ahlâkı, kamu düzenini korumak ve denetlemekle görevli teşkilât.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER