SAHÎH-i İBN HİBBÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAHÎH-i İBN HİBBÂN

bk. el-MÜSNEDÜ’s-SAHÎH
İbn Hibbân’ın (ö. 354/965) sahih hadisleri kısım ve nevilerine göre tertip ettiği eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER